THL:n sosiaalisen median pelisäännöt

Otin tutkittavaksi tämän päivän hyvin ajankohtIaisen organisaation THL:n. THL:n sivuilla on kerrottu heidän sosiaalisen median toimintapolitiikastaan hyvin selkeästi. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoiksen sosiaalisen median kanavien keskeisin viesti eli tavoite on edistää luotettavan tiedon saatavuutta ja levittämistä. THL käyttää eri sosiaalisen median kanavia tiedottaakseen ja herättääkseen keskustelua ajankohtaisista asioista, toiminnastaan sekä tapahtumistaan. Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että etenkin netissä -jossa kuka vain voi esittää faktana tietoa- onkin äärimmäisen tärkeää, että viralliset laitokset ovat näkyvästi edustettuja ja aktiivisia sosiaalisessa mediassa.

Some profiilien päivittäminen ja käyttö sekä toiminnan kehittäminen ja arvioiminen ovat THL:n viestintäyksikön vastuulla. Viestintäyksiköstä profiilien ylläpitäjät seuraavat päivittäin THL:n someissa käytäviä keskusteluja ja osallistuvat harinnanvaraisesti keskusteluihin sekä poistavat asiattomia ja sääntöjen vastaisia viestejä. Ihmisten terveyskyselyihin he eivät voi ottaa kantaa.

THL:n somen toimintapolitiikassa on muistutettu keskustelijoita hyvän verkkokeskustelun säännöistä. Tässä suora ote listasta:

 • Kunnioita toisten mielipiteitä, älä nimittele.
 • Älä linkitä lainvastaiseen tai asiattomaan materiaaliin.
 • Älä käytä alatyylisiä ilmaisuja tai kiroile.
 • Älä yllytä rikokseen.
 • Rasistiset ja muuten ihmistä, yhteisöä, uskontoa tai rotua loukkaavat viestit poistamme.
 • Poistamme myös asiattomat ja asiaan liittymättömät kommentit.
 • Jos käyttäjä rikkoo toistuvasti sivun sääntöjä, hänen pääsynsä sivulle voidaan estää.
 •  
 • Lähde:
 • https://thl.fi/fi/ajankohtaista/sosiaalinen-media/sosiaalisen-median-toimintapolitiikka
 •