Uskon, että sosiaalinen media tulee vähitellen syrjäyttämään entistä enemmän perinteiset mediat. Jo nyt perinteiset mediat joutuvat kamppailemaan olemassaolostaan sosiaalisen median kanssa. Yritykset käyttävät koko ajan enemmän maksettua markkinointia sosiaalisessa mediassa ja varsinkin yritykset, joiden kohderyhmä löytyy pääasiassa sosiaalisesta mediasta saattavat jättää vähitellen esimerkiksi perinteisen lehtimainonnan jopa kokonaan pois. Uskon, että vaikka koko ajan tulee uusia sosiaalisen median ympäristöjä, ns. vanhat ja tutut pitävät pintansa edelleen, niiden on vain mukauduttava tietynlaisiksi. Kuten edeltäkävijä Facebook: nykyisin on olettamus, että yritykseltä löytyy Facebook-sivut, mutta ei enää oleteta, että juuri Facebook on se yrityksen aktiivisen some-kanava. Asiakkaat osaavat jo suunnilleen odottaa mitä he löytävät yrityksen Facebookista ja mitä taas esimerkiksi Instagramista. Facebookin kautta on jo totuttu varaamaan aikoja, tekemään reklamaatioita, ottamaan yritykseen yhteyttä yms. On yrityksen harkinnan varassa, mihin kaikkiin uusiin sosiaalisen median ympäristöihin se lähtee mukaan ja mitkä se kokee toiminnalleen tärkeiksi. 

Tulisi kuitenkin aina muistaa, että sosiaalinen media ei ole verrattavissa oikeaan maailmaan, jossa ihmiset kohtaavat toisensa kasvotusten. Olen jopa huolissani siitä, miten nykypäivän lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä ihmisten kanssa ilman digitaalista laitetta siinä välissä... Sosiaalisessa mediassa kasvavat lapset ja nuoret sisäistävät tietynlaisen anonyymiyden, eivätkä ymmärrä sanojensa ja tekojensa vaikutusta todellisessa maailmassa. Tämän vuoksi on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että onneksi nykyisin jo opetussuunnitelmassa mukana oleva mediakasvatus saa tarpeeksi huomiota osakseen.

Yksityishenkilöt voivat vaikuttaa yrityksen näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Nykyisin yritysten toiminta tulee olla läpinäkyvää sosiaalisessa mediassa. Huonoa palvelua tai vääryyttä kokenut asiakas voi laittaa julkisesti palautetta yrityksen some-tilille ja aiheuttaa valtavan lumipalloefektin. Yrityksen tulee olla omilla some-kanavillaan aktiivinen, rehellinen ja avoin. Valitettavan usein somessa törmään tilanteeseen, että kun asiakas odottaa tiettyä toimintatapaa yritykseltä esim. reklamaatio-tapauksissa, eikä yritys yksinkertaisesti pysty juuri niin heti toimimaan, saa yritys paljon kuraa niskaansa julkisesti. Vaikka "asiakas on aina oikeassa", todellisuudessa se ei aina mene niin, eikä yrityksen ole mahdollista antaa asiakkaiden määritellä toimintatapojaan tai yhteiskumppanien laatimia sääntöjä. Näissäkin tapauksissa tietenkin ratkaisee yrityksen työntekijän ammattitaito selvittää tukala tilanne kaikkia miellyttävällä tavalla. Onneksi usein törmään myös tyytyväisten asiakkaiden positiivisiin palautteisiin ja kommentteihin, jotka taas toimivat ilmaisena markkinointina yritykselle.